Verkeersregels Oostenrijk

donderdag 2 februari 2023 om 13:47 (Bijgewerkt op  donderdag 12 oktober 2023 om 13:41)

Als u zich tussen Oostenrijk en Nederland verplaatst, moet u rekening houden met verschillende verkeersregels welke in Oostenrijk van kracht zijn.

Als u van oktober tot april in Oostenrijk rijdt, moet u bijvoorbeeld winterbanden monteren; in Nederland is dat niet nodig. Zorgt voor een veilige reis – controleer regelmatig of er wijzigingen zijn!

Snelheidsregels in Oostenrijk

De snelheidsregels in Oostenrijk worden streng gehandhaafd om de wegen zo veilig mogelijk te houden. Snelheidscamera's en radarpalen komen steeds vaker voor, vooral in stedelijke gebieden en op doorgaande wegen. Bovendien wordt langs sommige Oostenrijkse wegen vaak een veiligheidsmaatregel getroffen die bekend staat als trajectcontrole; deze maatregel zorgt ervoor dat bestuurders een gemiddelde snelheid aanhouden in plaats van zich simpelweg aan de aangegeven maximumsnelheid te houden.

Maximale snelheden op de wegen (Maar niet als anders aangegeven op de wegen):

Auto, motor, camper (tot max. 3,5 ton)

 • Bebouwde kom: 50 km
 • Autowegen: 100 km
 • Autosnelwegen: 130 km

Auto (tot max. 3,5 ton) met aanhanger tot 750 kg.

 • Bebouwde kom: 50 km
 • Autowegen en autosnelwegen: 100 km

Auto (tot max. 3,5 ton) met aanhanger zwaarder dan 750 kg.

 • Bebouwde kom: 50 km
 • Autowegen: 80 km
 • Autosnelwegen: 100 km

Bussen en vrachtwagens

 • Bebouwde kom: 50 km
 • Autowegen: 80 km
 • Autosnelwegen: 100 km (tussen 22.00 en 05.00 uur op enkele autosnelwegen max. 90 km)

De algemene verkeersregels in Oostenrijk

Bij het besturen van een voertuig in Oostenrijk is het belangrijk de plaatselijke verkeersregels te kennen – ze maken de wegen niet alleen veiliger, maar ook gemakkelijker te gebruiken.

Algemene verkeersregels zijn gebruikelijk in Europese landen en Oostenrijk heeft specifieke regels die verschillen van die in Nederland.

Enkele daarvan zijn dat voetgangers bij kruisingen altijd voorrang moeten krijgen en dat ze aan de rechterkant van de snelweg moeten blijven, behalve bij inhalen of links afslaan. Het onthouden en naleven van alle belangrijke verkeersregels is belangrijk voor een veilige rijervaring in Oostenrijk.

Rijden onder invloed van alcohol of drugs in Oostenrijk

Het is niet alleen uiterst roekeloos, maar heeft ook ernstige juridische gevolgen. Afhankelijk van de situatie en uw individuele geval kunt u een boete krijgen en een rijverbod van maximaal 3 maanden als u wordt betrapt.

In Oostenrijk is het maximaal toegestane alcoholpromillage voor gewone bestuurders 0,49 promille, terwijl voor beginnende bestuurders en bestuurders van vrachtwagens en bussen een absoluut verbod van 0,1 promille geldt.

Bovendien geldt voor drugsgebruik een nultolerantiebeleid – zelfs een geval kan leiden tot schorsing van uw rijbewijs voor maximaal 6 maanden en een boete.

Mobiele telefoon in het verkeer in Oostenrijk

Volgens recente voorschriften in Oostenrijk mogen bestuurders hun telefoon niet vasthouden tijdens het rijden, zelfs als ze in een file staan of langzamer rijden. Dit geldt voor alle soorten voertuigen, ook voor fietsers.

Gelukkig is er een uitzondering: handsfree bellen is toegestaan zolang je de telefoon niet gebruikt om te typen of informatie in te voeren tijdens het rijden. Mobiele telefoons mogen ook als navigatieapparaat worden gebruikt als ze in een houder in de auto zijn bevestigd. Het invoeren van een adres is volgens de nieuwe wet echter nog steeds verboden.

Boete voor bellen in de auto Oostenrijk *Zorg ervoor dat u geen gebruik maakt van de mobiele telefoon terwijl u aan het rijden bent. Hier staan fikse boetes op!

Voorrangsregel in Oostenrijk

 • Op kruispunten zonder stopborden of verkeerslichten moet u voorrang verlenen aan alle voertuigen die van rechts komen.
 • Als u rechts afslaat dan moet u voorrang verlenen aan voertuigen die van links komen.
 • Verleen altijd voorrang aan voetgangers, ongeacht uit welke richting ze komen.
 • Verleen altijd voorrang aan hulpverleningsvoertuigen, ongeacht uit welke richting ze komen.
 • Trams hebben altijd voorrang, ongeacht uit welke richting ze komen.
 • Rijdt u op een voorrangsweg en stopt u? Dan verliest u uw voorrangspositie.
 • Kinderen die oversteken hebben altijd voorrang. (Ook als ze niet op een zebrapad lopen)
 • Wanneer een bus in verstedelijkt gebied wegrijdt van de bushalte of van rijstrook wil veranderen, heeft hij voorrang op de weg.

Het rijden in de bergen in Oostenrijk

Wanneer twee voertuigen elkaar niet goed kunnen passeren, moet degene die het gemakkelijkst kan uitwijken of terugrijden voorrang verlenen. Dit betekent dat voor deze situaties geen speciale voorrangsregels gelden en dat het aan de betrokken bestuurders is om de passeerbeweging zo goed mogelijk uit te voeren. Het kan een lastige manoeuvre zijn en omdat veiligheid altijd voorop staat, zijn deskundige rijvaardigheden in de bergen belangrijk zodat u de volledige controle over uw auto behoudt.

In tunnels rijden in Oostenrijk

Zorg ervoor dat u uw dimlichten aanzet als u door de tunnels van Oostenrijk rijdt, want dagrijverlichting volstaat niet. Zorg ervoor dat u een goede route uitstippelt en neem wat extra tijd – files kunnen namelijk altijd ontstaan, en als dat gebeurt, is het belangrijk dat u uw alarmlichten aanzet, een veilige afstand houdt tot de voertuigen voor u en een pechstrook vrijmaakt voor hulpdiensten.

Wandelen in Oostenrijk

Als u gaat wandelen in het buitengebied, moet u aan de linkerkant van de weg blijven als er geen trottoir is, maar alleen als dat veilig is. Deze regeling is ingesteld om ervoor te zorgen dat wandelaars zo goed mogelijke veiligheid hebben terwijl ze reizen en genieten van alles wat Oostenrijk te bieden heeft.

Inhalen in Oostenrijk

 • Bestuurders mogen stilstaande trams voorzichtig passeren, zolang ze de passagiers niet hinderen bij het in- of uitstappen en een minimumbreedte van 1,5 m tussen voertuig en tram aanhouden.
 • Rijdende trams hebben voorrang op de weg en moeten rechts worden gepasseerd; in situaties met eenrichtingsverkeer mogen ze ook van links worden ingehaald. Om een veilige afstand te bewaren tussen uw voertuig en een tram voor u, moet u minstens 20 m afstand houden als u hem niet kunt of wilt inhalen.
 • In geen geval mogen bestuurders een in dezelfde richting rijdende schoolbus met knipperende alarmlichten passeren.
 • Het is verboden een voertuig in te halen binnen 80 meter voor en onmiddellijk na een spoorwegovergang.

Reddingsstrook bij file in Oostenrijk

 • Als u er niet in slaagt een veilige doorgang te creëren bij verkeersopstoppingen, zult u flinke financiële boetes moeten betalen.
 • Lees daarom de regels goed door over de reddingstroken:
 • Houd er rekening mee dat motorrijders niet op de Oostenrijkse vluchtstroken mogen rijden.
 • Als u in Oostenrijk in een file staat, zorg er dan voor dat u in het midden een reddingsstrook (Rettungsgasse) vrijlaat voor hulpdiensten. Doet u dat niet, dan is dat in strijd met de plaatselijke wetgeving en kan dat leiden tot boetes of andere juridische gevolgen.
 • Op alle snelwegen, zoals op de Autobahn met meerdere rijstroken in beide richtingen, is deze verplichting bindend.
 • Om een langdurige file te voorkomen, maakt u een vluchtstrook zodra voertuigen zich met de snelheid van voetgangers verplaatsen.
 • Bestuurders op de linkste rijstrook moeten alles in het werk stellen om zo ver mogelijk links te blijven, terwijl die op de andere rijstroken ernaar moeten streven rechts te blijven.
 • In principe moet de vluchtstrook open en vrij blijven, maar hij mag bij nood gebruikt worden om een brede reddingsweg te vormen.
 • Informatie over de Oostenrijkse alarmdiensten die u bij hulp nodig heeft.

De verkeerslichten in Oostenrijk

Voordat een verkeerslicht op groen springt, wordt een vooraankondiging gedaan, zodat bestuurders kunnen beginnen met versnellen. Als u stilstaat op een kruispunt, kunt u bovendien rechtsaf slaan bij rood als er een licht is met een extra groene pijl die aangeeft dat dit is toegestaan.

Let ook goed op voetgangers bij het oversteken van kruispunten, want zij krijgen hun eigen signaal om in dezelfde richting verder te gaan. Het negeren van het oranje licht dat tussen groen knippert is strafbaar, maar dat geldt alleen als het nog mogelijk was om te stoppen. 

Stilstaan bij een doorgetrokken gele streep

Langs een doorgetrokken gele lijn aan de kant van de weg en binnen vijftien meter van een tram- of bushalte is het illegaal om te pauzeren of stil te staan. Deze strategische maatregel draagt bij tot een veilige doorstroming van het openbaar vervoer doordat er voldoende ruimte is voor voertuigen om er gemakkelijk langs te rijden. Stoppen op deze plaatsen veroorzaakt ook aanzienlijke hinder voor andere bestuurders, en is net zo in strijd met de Oostenrijkse wet.

Parkeren

Verboden is parkeren aan de linkerkant van de weg, tegen de verkeersstroom in, op drukke kruispunten en langs voorrangswegen. In staten met spoorwegen of eenrichtingswegen kan parkeren echter worden toegestaan, zolang het veilig en bewust gebeurt.

In Oostenrijk zijn er kortparkeergebieden (Kurzparkzones) en u kunt ze herkennen aan de borden en blauwe strepen op het trottoir.

Als u een gele zigzagstreep of gebroken gele streep aan de kant van de weg ziet, is parkeren ten strengste verboden.

Maar niet als anders aangegeven geldt een parkeerverbodsbord met een onderbord dat werkdagen aangeeft, gevolgd door een tijdsperiode, ook op zaterdag. Als het onderbord Mo-Fr vermeldt, dan houdt dit in dat de betreffende parkeerbeperking zich niet uitstrekt tot het weekend.

Parkeren in Oostenrijk kan een uitdaging zijn, vooral in de stad. Om te drukke parkeerplaatsen en opstoppingen tegen te gaan, hebben veel supermarkten en winkels een maximale parkeertijd ingesteld die door een extern bedrijf wordt gecontroleerd. Wie de maximale parkeertijd overschrijdt, wordt beschouwd als een overtreding, dus let op uw parkeertijd.

Betalen voor parkeren in Oostenrijk

Betalen voor parkeren in Oostenrijk is hetzelfde als in Nederland. Betalen bij een parkeerautomaat kan met contant geld, een pinpas en/of creditcard. Daarnaast zijn er steeds meer moderne oplossingen zoals apps op uw telefoon. U hoeft ook niet bang te zijn dat tickets of boetes onbetaald blijven: de autoriteiten weten u zo nodig te vinden, soms zelfs via incassobureaus.

Verkeerslichten

Als zowel het rode als het oranje licht begint te branden, moeten bestuurders zich voorbereiden op een naderende overgang naar groen. Als deze kleur eenmaal brandt, ga dan voorzichtig verder!

Nadat het verkeerslicht vier keer groen knippert, gaat het plotseling over op oranje – bestuurders moeten erop voorbereid zijn dat ze op dit punt moeten stoppen.

Als bestuurders een kruispunt met een knipperend oranje licht naderen, moeten ze stoppen, maar niet als het te onveilig is om dit te doen.

De Rijstroken

Rijbanen spelen een belangrijke rol bij het rijden in Oostenrijk. Binnen de bebouwde kom, als een bepaalde weg uit minstens twee rijstroken voor elke richting bestaat, kunnen bestuurders vrij kiezen welke rijstrook ze gebruiken, ongeacht de snelheid van het verkeer op de andere rijstroken. Dit geeft bestuurders meer flexibiliteit en opties omdat ze zich op basis van hun rijstrookkeuze gemakkelijk kunnen aanpassen aan sneller of langzamer verkeer. Dit is echter alleen toegestaan buiten de bebouwde kom bij druk verkeer vanwege het hogere risico bij het wisselen van rijstrook.

Een spoorwegovergang in Oostenrijk

Let bij het rijden in Oostenrijk altijd op spoorwegovergangen - ze kunnen onbewaakt zijn en vereisen speciale voorzorgsmaatregelen. Spoorwegovergangen met een wit bord met de afbeelding van een trein en de tekst Au Pfeifsignal Achten waarschuwen bestuurders om goed op te letten, omdat ze een naderende trein misschien niet kunnen zien door bochten in het spoor. Om ervoor te zorgen dat u de tijd heeft om te stoppen, is het raadzaam uw muziek uit te zetten, uw raam te openen en te luisteren naar mogelijke fluitsignalen.

Uw motor laten draaien in Oostenrijk

Het is in Oostenrijk verboden de motor te laten draaien in elke andere situatie dan tijdens het rijden. Dit betekent dat bij stilstand, of u nu voor een rood licht wacht of in het verkeer zit, uw motor niet mag worden aangezet. Dit geldt ook als u denkt dat de auto moet worden opgewarmd. Ook bij het wachten aan een spoorwegovergang is het verboden de motor langere tijd te laten draaien, omdat dit brandstof verspilt en milieuschade kan veroorzaken.

Een waarschuwingssignaal

Dit is een waarschuwingssyteem langs de snelwegen van Oostenrijk. Automobilisten kunnen op dit signaal letten wanneer ze spookrijders, verkeersongevallen, files, mist en andere gevaarlijke situaties tegenkomen. Wanneer dit licht knippert, moeten bestuurders hun snelheid verminderen en voorzichtig zijn voordat verder te rijden. Het is een innovatieve manier om de verkeersveiligheid te verbeteren door een waarschuwingssysteem waar bestuurders zich bewust van moeten zijn, waardoor het gemakkelijker dan ooit is om veilig te blijven op de Oostenrijkse snelwegen.

In de berm rijden in Oostenrijk

Stijgend verkeer op smalle bergwegen heeft geen voorrang, waardoor bestuurders gedwongen worden samen te werken om veilig door het gebied te rijden. Automobilisten moeten rekening houden met de andere weggebruikers die ze tijdens het rijden in de bergen kunnen tegenkomen – zoals fietsers, wandelaars en zelfs dieren- en ervoor zorgen dat hun snelheid is afgestemd op de betreffende situatie.

Rijden met winterbanden in Oostenrijk

Rijden met winterbanden in Oostenrijk is een belangrijke veiligheidsmaatregel om rekening mee te houden. Tussen 1 november en 15 april moeten alle auto's bij winterse omstandigheden, zoals sneeuw, sneeuwvlokken of ijs, winterbanden hebben. Deze zijn te herkennen aan de tekst M&S, M+S of M.S. of een symbool in de vorm van een sneeuwvlokje, waarvan de band minstens 4 mm profiel moet hebben voor maximale tractie en veiligheid op gladde wegen. Alle bussen en vrachtwagens die zwaarder zijn dan 3,5 ton, moeten winterbanden gebruiken, ook als er geen sprake is van winterse omstandigheden. Naast winterbanden is het verplicht om een aantal producten in de auto mee te nemen. Bereid u voor op een veilige reis!

i-Vignette Logo i-Vignette

NJ Vignette B.V. is een bemiddelaar en vraagt voor u en op uw naam het vignet aan. NJ Vignette B.V. rekent hiervoor bemiddelingskosten.

Er komt een overeenkomst tot stand tussen u en de officiële instantie van het betreffende land dat het vignet afgeeft, voor wat betreft de vignetplicht.

Prijzen op onze website zijn inclusief btw.


NJ Vignette B.V., Steenplaetsstraat 6, Unit 4.14 (géén bezoekadres), 2288AA Rijswijk, Nederland. KvK: 88910652, btw-id: NL864820458B01